Arthub Flanders

Orsini Polyptiek

Vervaardiger:
Simone Martini (schilder)
Periode:
14de eeuw
Datering:
n/a
Instelling:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Type:
schilderij
Subtype:
drieluik[zijluik] en schilderij
Materiaal:
hout
Onderwerp:
Religieuze voorstellingen
Dimensies:
n/a
Inventarisnummer:
257-260
Beschrijving:
Uit opzoekingen van H. van Os en M. Rinkleff-Reinders is gebleken dat onze schilderijen uit twee vlak doorgezaagde panelen zijn ontstaan. Oorspronkelijk bevond zich op de rugzijde van de Lanssteek aldus de Engel van de Annunciatie, en op de rugzijde van de Kruisafneming de Moeder Gods der Annunciatie. Samen met de Graflegging in de Staatliche Museen te Berlijn-Dahlem en de Kruisdraging in het Louvre vormden deze twee panelen eertijds een geheel, zogenaamd de Orsini-polyptiek, naar het familiewapen op de rugzijde van het Louvre-schilderij. Vermoed kan dus worden dat het hier oorspronkelijk ging om een reisaltaartje met op het linkerluik de Kruisdraging, in het midden de Lanssteek en de Kruisafneming, en rechts de Graflegging.R Wanneer de luiken gesloten waren zag men dan op de ene zijde de Annunciatie en op de andere de wapens der Orsini's. Op de voorgrond van de Kruisafneming, veel kleiner dan de overige figuren, de donator: een knielende en biddende bisschop. J. Brink wijst erop dat het hier vermoedelijk gaat om de Franciscaan Napoleone Orsini (1342 te Avignion), bij wie Simone Martini, blijkens een bericht van Petrarca, in dienst was. (Catalogus KMSKA Schilderkunst Oude Meesters)
Voor ontwikkelaars

De gegevens in de links hieronder vermeld bevatten, behoudens de in de volgende paragraaf omschreven uitzonderingen, geen indicatie van originaliteit en behoren daarom tot het publieke domein. Deze gegeven mogen vrij worden gebruikt. Om dit expliciet duidelijk te maken, zijn de gegevens gepubliceerd onder de Creative Commons Zero (CCO) licentie.

Sommige onderdelen van de gegevens in de links hieronder vermeld bevatten een element van originaliteit en zijn daarom gepubliceerd onder de Creative Commons BY-NC licentie. Onder de voorwaarden van deze licentie moet je attributie geven wanneer je deze onderdelen gebruikt. Commercieel hergebruik van deze onderdelen is niet toegestaan. Deze licentie is van toepassing op de velden opgelijst in de Open Data sectie.

Permalink
http://arthub.iiif.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:257-260
Work PURL
http://kmska.be/collection/work/id/257-260
Data PURL
http://kmska.be/collection/work/data/257-260
JSON
http://arthub.iiif.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:257-260.json
LIDO XML
http://arthub.iiif.vlaamsekunstcollectie.be/nl/catalog/kmska:257-260.xml